ทัวร์เวียดนาม
dot dotVIETNAM BANA HILLS มหัศจรรย์ สวรรค์เมืองดานัง 4วัน 3คืน BC (FD)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม61 - มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- AIR ASIA
FOREST IN DALAT 3D 2N (VJ)
ประเทศ :  เวียดนาม  (ใต้)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง สิงหาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
7,888.- VIETJET AIR
ROMANTIC BANA HILLS 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- AIR ASIA
VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน IT (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,888.- VIETJET AIR
[Go to top]