ทัวร์เวียดนาม
dot dotVIETNAM เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3D 2N GS (SL)
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน-พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
7,989.- THAI LION AIR
VIETNAM ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D 3N GS (SL)
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,989.- THAI LION AIR
VIETNAM เหนือ ซุปตาร์ เวียดเซเลบริตี้ 2 - 5D 4N (VN)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,888.- VIETNAM AIRLINES
มหัศจรรย์ VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4วัน 3คืน (PG)
ประเทศ :  เวียดนาม (ใต้)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (ชมดอกไฮเดรเยีย)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,900.- BANGKOK AIRWAYS
VIETNAM ดาลัท สวนไฮเดรนเยีย เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง 3วัน 2คืน (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (ใต้)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน (ชมดอกไฮเดรเยีย)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
7,999.- VIETJET AIR
มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (PG)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- BANGKOK AIRWAYS
มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (FD)
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,900.- AIR ASIA
มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน 3คืน (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- AIR ASIA
VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน 
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,900.- AIR ASIA
VIETNAM ซุปตาร์บานาฮิลล์ จักรพรรดิภาค3 - 4D 3N (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- AIR ASIA
VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน PB (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
WHISPER LOVE BANA HILLS 4D 3N (PG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- BANGKOK AIRWAYS
VIETNAM กลาง ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว 4D 3N (PG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,888.- BANGKOK AIRWAYS
VIETNAM BANA HILLS ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์2คืน 4D 3N (PG)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,888.- BANGKOK AIRWAYS
DESTINY VIETNAM 5D 4N (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- VIETJET AIR
LOVELY BANA HILLS 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA
BEAUTY HANOI SAPA 4D 3N (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
8,999.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง เลสโก สาวงาม บานาฮิลล์ 4D 3N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน-ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง เลสโก สาวฮอต บานาฮิลล์ 4D 3N (FD)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA
[Go to top]