ทัวร์เวียดนาม
dot dotSONGKRAN FANSIPAN 4D 3N (TG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (ช่วงหยุดสงกรานต์)
วันเดินทาง :  ช่วง 11-14 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,999.- THAI AIRWAYS
LOVELY BANA HILLS 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA
BEAUTY HANOI SAPA 4D 3N (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
8,999.- VIETJET AIR
EASY DAZZLING BANA HILL 4D 3N (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,900.- VIETJET AIR
VIETNAM ซุปตาร์ บานาฮิล์ จักรพรรดิ 4วัน 3คืน (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม   (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
DALAT CARNIWOW 3D 2N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (ใต้)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน (ชมสวนไฮเดรเยีย)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
8,999.- VIETJET AIR
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3D 2N (FD)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน )
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,900.- AIR ASIA
BANA HILLS WOW WOW 3D 2N (PG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- BANGKOK AIRWAYS
มหัศจรรย์ Bana Hills สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,900.- AIR ASIA
THE WONDERFUL SAPA 3D 2N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน  (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- AIR ASIA
VIETNAM ดาลัด มุยเน่ 3วัน 2คืน AT (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม (ใต้)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน  (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,598.- VIETJET AIR
TRIPLE HANOI SAPA HALONG 4D 3N (SL)
ประเทศ :  เวียดนาม  (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน   (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- THAI LION AIR
SURPRISE BANA HILLS 3D 2N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- VIETJET AIR
VIETNAM ซุปตาร์ น่าหม่ำ 5วัน 4คืน (VN)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน  (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,888.- VIETNAM AIRLINES
VIETNAM ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด 4วัน 3คืน (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,888.- AIR ASIA
SKY&SEA IN VIETNAM 3D 2N (SL)
ประเทศ :  เวียดนาม  (เหนือ)
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- THAI LION AIR
AMAZE BANAHILLS 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA
VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน PB (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- VIETJET AIR
DIVA SOUTH VIETNAM 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (ใต้)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- AIR ASIA
GRAND AMAZING VIETNAM 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มิถุนายน 62 
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA
[Go to top]