ทัวร์เวียดนาม
dot dotGO ON BANA HILLS 4D 3N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักนานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4D 3N PB (VZ)article
ประเทศ :  เวีดยนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง ซุปตาร์บานาฮิลล์ จักรพรรดิภาค 2 - 4D 3N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน PB (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62 
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5วัน 4คืน BC (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน  
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว 4D 3N (PG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,888.- BANGKOK AIRWAYS
VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน PB (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง 12-15 / 13-16 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- VIETJET AIR
VIETNAM กลาง ซุปตาร์บานาฮิลล์ สงกรานต์ 6D 3N (DD)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ )
วันเดินทาง :  ช่วง 12-17 / 13-18 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,888.- NOK AIR
EASY ELEGANCE IN BANA HILLS 4D 3N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พัก 5 ดาว / 2 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,900.- VIETJET AIR
VIETNAM BANA HILLS ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์2คืน 4D 3N (PG)
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,888.- BANGKOK AIRWAYS
MERRY BANA HILLS 4D 3N FEB-MAR (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- VIETJET AIR
MERRY IN BANA HILLS 4D 3N OCT-JAN (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
EASY AWESOME DALAT SAIGON 4D 3N (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม (ใต้)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (ชมสวนไฮเดรเยีย)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,900.- VIETJET AIR
ETERNAL LOVE BANA HILLS 4D 3N (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน 
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- VIETJET AIR
DESTINY VIETNAM 5D 4N (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- VIETJET AIR
SONGKRAN FANSIPAN 4D 3N (TG)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (ช่วงหยุดสงกรานต์)
วันเดินทาง :  ช่วง 11-14 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,999.- THAI AIRWAYS
LOVELY BANA HILLS 4D 3N (FD)article
ประเทศ :  เวียดนาม (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA
BEAUTY HANOI SAPA 4D 3N (VJ)article
ประเทศ :  เวียดนาม (เหนือ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
8,999.- VIETJET AIR
EASY DAZZLING BANA HILL 4D 3N (VZ)
ประเทศ :  เวียดนาม  (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,900.- VIETJET AIR
VIETNAM ซุปตาร์ บานาฮิล์ จักรพรรดิ 4วัน 3คืน (VZ)article
ประเทศ :  เวียดนาม   (กลาง)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- VIETJET AIR
ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]