ทัวร์เกาหลี
dot dot

.EASY KOREA SNOW LOVER 5D 3N (LJ)
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,900.- JIN AIR
EASY KOREA LOVELY SKI 5D 3N (LJ)article
ประเทศ :  เกาหลี   (พักสกีรีสอร์ท)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,900.- JIN AIR
EASY KOREA ICE FISHING 6D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี  (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน มกราคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,900.- AIR ASIA X
KOREA ICE FISHING 2019 5D 3N GS (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี  (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,900.- AIR ASIA X
SNOW RAINBOW IN KOREA 5D 3N GS (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี  (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,900.- AIR ASIA X
KOREA ฟินส์สุดจี๊ด ซี๊ดสุดใจ 5D 3N GS (TG)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,900.- THAI AIRWAYS
KOREA เย็นสุดขั้ว ฟินส์สุดขีด 6D 3N GS (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,900.- AIR ASIA X
KOREA สุดฟ้า ท้าลมหนาว 5D 3N GS (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,900.- AIR ASIA X
KOREA หนาวสุดซี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D 3N GS (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,900.- AIR ASIA X
[Go to top]