ทัวร์เกาหลี
dot dot

.เกาหลี พาจู โซล [เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์] (แถมซิมฟรี) 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี (พาจู โซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กรกฎาคม - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- AIR ASIA X
เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวใบไม้เปลี่ยนสี] 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี (ยงอิน โซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X

 

เกาหลี อันซอง โซล [เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง] 5D 3N (TG)
ประเทศ :  เกาหลี (อันซอง โซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI AIRWAYS

 

เกาหลี พาจู โซล [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี (พา จูโซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X

 

เกาหลี อาซาน โซล [เลสโก ฮิตงามออร่า] 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี (อาซาน โซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA X

 

เกาหลี ซอรัค โซล [เลสโก ฮิตซอรัค] 6D 3N( XJ)
ประเทศ :  เกาหลี (ซอรัค โซล)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,999.- AIR ASIA X
เกาหลี ชุนชอน โซล [เลสโก ฮิตขั้นเทพ] 5D 3N (KE)
ประเทศ :  เกาหลี (ชุนชอน โซล)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กันยายน - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
21,999.- KOREAN AIR
EASY KOREA SUMMER 5D 3N (LJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กรกฎาคม - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,900.- JIN AIR
KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก 6D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
KOREA หนีรัก มาพักร้อน 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA X
EASY KOREA SPRING LOVER 5D 3N (LJ)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,900.- JIN AIR
EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,900.- AIR ASIA X
KOREA ชุนชอน โซล เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5D 3N (KE)
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
21,999.- KOREAN AIR
KOREA พาจู โซล เลสโก ฮิตมาแรง 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กรกฎาคม - กันยายน 62 
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA X
KOREA ซุปตาร์ วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,888.- AIR ASIA X
KOREA BEAUTY ART 5D 3N (TG)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI AIRWAYS
KOREA เลสโกฮิตแรงแซงทางโค้ง 5D 3N (TG)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI AIRWAYS
KOREA เลสโก ฮิตติดเทรนด์ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA X
KOREA เลสโก ฮิตครองเมือง 6D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม-กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]