ทัวร์เกาหลี
dot dot

.HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D 3N (LJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน61 - กุมภาพันธ์62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,987.- JIN AIR
KOREA AUTUMN SHOCK PRICE 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA X
KOREA WINTER SNOW FLAKES 5D 3N (TG)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI AIRWAYS
KOREA LIGHT FEST 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,999.- AIR ASIA X
KOREA FALLEN LEAVES 4D 3N (XJ)
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
KOREA AUTUMN LEAVES 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- AIR ASIA X
KOREA BEAUTIFUL AUTUMN 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA X
KOREA FULL COLOR 4D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- AIR ASIA X
KOREA WONDERFUL AUTUMN 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
KOREA AUTUMN COZY 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี  
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA X
KOREA SKI SO COOL 5D 3N (TG)article
ประเทศ :  เกาหลี  (พักสกีรีสอร์ท)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,999.- THAI AIRWAYS
KOREA ปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N IJ (TW)
ประเทศ :  เกาหลี 
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,998.- T'WAY AIR
KOREA WINTER SUPER SAVE 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (มีช่วง วัหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,899.- AIR ASIA X
JOURNEY DAEGU BUSAN 5D 3N EJ (TW)
ประเทศ :  เกาหลี
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วง กันยายน-พฤศจิกายน 61
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,900.- T ' WAY
KOREA ICE FISHING 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  เกาหลี  (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ) 
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA X
ก่อนหน้า1234ถัดไป
[Go to top]