ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
dot dot

"ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน (HX)
ประเทศ :  ฮ่องกง 
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,999.- HONGKONG AIRLINES
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง 13-15 เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
25,900.- CATHEY PACIFIC
ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน GS (MS)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,900.- EGYPT AIR
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน GS (MS)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,111.- EGYPT AIR
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน GS (FD)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- AIR ASIA
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน  
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม-เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,999.- EMIRATES
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (CX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- CATHAY PACIFIC
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3วัน 2คืน GS (HX)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,999.- HONGKONG AIRLINES
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน (CX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,900.- CATHAY PACIFIC
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- HONGKONG AIRLINES
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,900.- CATHAY PACIFIC
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (CX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- CATHAY PACIFIC
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (FD)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- AIR ASIA
ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (HX)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน  (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,999.- HONGKONG AIRLINES
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน (FD)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วงมกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA
ฮ่องกง หวานใจ 2วัน 1คืน (TG)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- THAI AIRWAYS
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน (CX)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (มีช่วง วันหยุดปีใหม่)
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- CATHAY PACIFIC
มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน (FD)
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA
ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (HX)article
ประเทศ :  ฮ่องกง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์-มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- HONGKONG AIRLINES
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]