ทัวร์พม่า
dot dotพม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มันฑะเลย์ สกายน์ 4วัน 3คืน BC (FD)
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ตุลาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,900.- AIR ASIA
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน BC (DD)article
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
9,999.- NOK AIR
[Go to top]