ทัวร์พม่า
dot dotโปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N BC (PG)
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,900.- BANGKOK AIRWAYS 
GLORY MYANMAR 2D 1N (FD)article
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
7,999.- AIR ASIA
MYANMAR LUXURY 3D 2N (8M)article
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- MYANMAR AIRWAYS
LUCKY MANDALAY BAGAN 3D 2N (FD)
ประเทศ :  พม่า
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- AIR ASIA X
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]