ทัวร์บาหลี
dot dotBALI เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3D 2N (SL)
ประเทศ :  อินโดนีเซีย
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
10,999.- THAI LION AIR
BALI เลสโก ซาลามัตบาหลี 4D 3N (SL)
ประเทศ :  อินโดนีเซีย
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กันยายน - พฤศจิกายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,999.- THAI LION AIR
BALI ISLAND 4D 3N (FD)
ประเทศ :  อินโดนีเซีย
ระยะเวลา :  7 วัน 5 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- AIR ASIA
FINALE BALI BOROBUDUR 5D 3N (FD)article
ประเทศ :  อินโดนีเซีย
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,999.- AIR ASIA
PERFECTTION BALI 5D 3N (FD)
ประเทศ :  อินโดนีเซีย
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,999.- AIR ASIA
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]