ทัวร์ญี่ปุ่น
dot dotJAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (นาโกย่า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,900.- AIR ASIA X
WOW JAPAN ALPS SNOW WALL 6D 4N IT (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน  (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
29,888.- NOK SCOOT
HAPPY TOKYO EXCITING 4D 2N (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-โอไดบะ)
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,987.- NOK SCOOT
HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี3 - 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ทุ่งดอกไม้หลากสี)
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,876.- AIR ASIA X
HAPPY HOKKAIDO เฉียบ 4D 2N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน  (ทุ่งดอกไม้หลากสี)
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,876.- AIR ASIA X
OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ่ม 6D 4N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ทาคายาม่า-คานาซาว่า)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน  (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
29,888.- AIR ASIA X
JAPAN SUMMER BREAK โตเกียว ฟูจิ 4D 3N IT (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,888.- AIR ASIA X
[Go to top]