ทัวร์ญี่ปุ่น
dot dotOSAKA TAKAYAMA สุดปลายฟ้า สายลมหนาว 5D 3N GS (XW)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า - ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
25,900.- NOK SCOOT
OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม-มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
26,888.- AIR ASIA X
TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM KIMONO 6D 4N (TG)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-โอซาก้า)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม-มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
41,888.- THAI AIRWAYS
EASY NAGOYA TAKAYAMA 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (นาโกย่า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,999.- AIR ASIA X
TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-นิกโก้-ฟุคุชิมะ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (กระท่อมหิมะ เล่นสกี)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,888.- AIR ASIA X
TOKYO FUJI PINKMOSS จัดจ้านในย่านนี้ 5D 3N GS (XW)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
21,999.- NOK SCOOT
TOKYO FUJI ฉ่ำสมิหลา สงขลาทิวลิป 5D 3N GS (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมดอกทิวลิป)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
27,999.- NOK SCOOT
TOKYO FUJI PINKMOSS บูมยาย่า 5D 3N (SL)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว - ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
24,999.- THAI LION AIR
WONDERFULL OSAKA TAKAYAMA NARA 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า - ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
28,999.- AIR ASIA X
TOKYO FUJITEN SNOW WINTER ยืน1 5D 3N (SL)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62 
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,900.- THAI LION AIR
LOVE SAKURA 6D 3N JG (TG)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-โตเกียว)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
51,900.- THAI AIRWAYS
HOKKAIDO SONGKRAN 5D 3N JG (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (วันหยุดสงกรานต์)
วันเดินทาง :  ช่วง 10-14 / 11-15 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
43,900.- AIR ASIA X
HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง 5D 3N (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,987.- NOK SCOOT
KIRORO LOVER'S SANTUARY ตามรอยแฟนเดย์ 6D 4N HT (TG)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น (พัก Kiroro Resort 1 คืน)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
53,900.- THAI AIRWAYS
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,888.- AIR ASIA X
OSAKA AUTUMN SNOW NARA KYOTO KOBE 5D 3N IT (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-เกียวโต)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,888.- NOK SCOOT
NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโนฟรี 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น (นาโกย่า-เกียวโต)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,888.- AIR ASIA X
HAPPY HOKKAIDO เรือตัดน้ำแข็ง 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ล่องเรือตัดน้ำแข็ง)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
26,987.- AIR ASIA X
NAGOYA OSAKA SUGOII 6D 3N GS (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ทาคายาม่า-โอซาก้า)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
28,999.- AIR ASIA X
NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (นาโกย่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,888.- AIR ASIA X
SAKURA WINTER FEST 6D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (เทศกาลโดมหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
35,900.- AIR ASIA X
LOVE SAKURA 6D 3N JG (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น (อาราชิยาม่า-โอซาก้า-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  6 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
41,900.- AIR ASIA X
TOKYO SAKURA KAWAZU 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ-คาวาสึ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (หิมะ + ซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,999.- AIR ASIA X
TOKYO SPARKLING SNOW 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,999.- AIR ASIA X
TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ไอสึ ซากุระ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-นิกโก้)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูใบไม้ผลิ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
25,888.- AIR ASIA X
TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5D 3N (TR)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว - ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,888.- SCOOT AIRLINES
TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว 5D 3N GS (XW)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ-คาวาสึ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (หิมะ + ซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,900.- NOK SCOOT
TOKYO FUJI TEN กระซิบรัก ผ่านลมหนาว 5D 3N GS (XW)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
22,900.- NOK SCOOT
THE BEST OF NAGOYA 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ทาคายาม่า-นาโกย่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ฤดูหนาว สัมผัสหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
24,999.- AIR ASIA X
OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 4D 2N (MM)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอกินาว่า)
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน  
วันเดินทาง :  ช่วง มกราคม - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,888.- PEACH AIR
[Go to top]