ทัวร์ญี่ปุ่น
dot dotHOKKAIDO ซุปตาร์บานฉ่ำ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น   (ฮอกไกโด)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
25,888.- AIR ASIA X
OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์เซเลบริตี้ 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมดอกซากุระ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
20,888.- AIR ASIA X
OSAKA KYOTO สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D 2N GS (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-เกียวโต)
ระยะเวลา :  5 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,989.- AIR ASIA X
OSAKA KYOTO NARA เลสโก พาชวนชม 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-เกียวโต-นารา)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน 
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- AIR ASIA X
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักอ่ะ 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,888.- AIR ASIA X
OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน 6D 4N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า - ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  6วัน 4คืน (ฟรีกิโมโน 1ชุด/ท่าน)
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
26,888.- AIR ASIA X
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์บานฉ่ำ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมลาเวนเดอร์)
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
16,888.- AIR ASIA X
TOKYO FUJI ซุปตาร์ม่วงอมชมพูววว 2 - 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  7 วัน 5 คืน  (พิงค์มอส/วิสทีเรีย)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,888.- AIR ASIA X
WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D 3N (SL)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (เกาะใต้คิวชู)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมดอกวิสทีเรีย)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน เมษายน62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
27,999.- THAI LION AIR
TOKYO FUJI PINKMOSS ลา ลา ลอย 4D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว - ฟูจิ)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,999.- AIR ASIA X
TOKYO STRONG PINKMOSS 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว - ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
21,999.- AIR ASIA X
NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์นักล่าน้ำแข็ง 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (นาโกย่า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
23,888.- AIR ASIA X
NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์กำแพงน้ำแข็ง 6D 4N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (นาโกย่า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน   (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
29,888.- AIR ASIA X
THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS 5D 3N (JL)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ทาคายาม่า - นาโกย่า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
39,999.- JAPAN AIRLINES
JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6D 4N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอซาก้า-ทาคายาม่า)
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน  (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
32,888.- AIR ASIA X
JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีมหวานเย็น 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (ทาคายาม่า-โอซาก้า)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมกำแพงหิมะ)
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
29,888.- AIR ASIA X
OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า2-4D 2N (MM)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โอกินาว่า)
ระยะเวลา :  4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,888.- PEACH AIR
TOKYO FUJI เลสโก พาวเวอร์ พิงค์มอส 5D 3N (SL)
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วงเดือน พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI LION AIR
TOKYO FUJI PINKMOSS ยืน1 - 5D 3N GS (SL)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน  (ชมทุ่งพิงค์มอส)
วันเดินทาง :  ช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
19,999.- THAI LION AIR
TOKYO FUJI เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  ญี่ปุ่น  (โตเกียว-ฟูจิ)
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน (ชมลาเวนเดอร์)
วันเดินทาง :  ช่วง มิถุนายน - กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
18,999.- THAI LION AIR
[Go to top]