ทัวร์จีน
dot dotT-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN 4D 3N (8L)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
11,999.- LUCKY AIR
T-SUD FUNNY SNOW BEIJING 5D 3N (TG)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม61 - กุมภาพันธ์62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,999.- THAI AIRWAYS
T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D 4N (TG)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
21,999.- THAI AIRWAYS
T-SUD FABULOUS BEIJING 5D 3N (TG)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
17,999.- THAI AIRWAYS
T-SUD BEIJING TIANJIN 5D 4N (XW)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
14,999.- NOK SCOOT
T-SUD HARBIN ICY SNOW 6D 4N (XW)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน 
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม61 - กุมภาพันธ์62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
28,999.- NOK SCOOT
T-SUD HARBIN SKI & SNOW FESTIVAL 7D 5N (XW)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  7 วัน 5 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
31,999.- NOK SCOOT
HARBIN ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง 6D 4N (XW)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
28,888.- NOK SCOOT
HARBIN เปิดตัว ซุปตาร์ ฮาร์บิ้น 6D 4N (XW)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม61 - กุมภาพันธ์62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
26,888.- NOK SCOOT
TIANJIN BEIJING ซุปตาร์ SNOW 4D 3N (XW)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง ธันวาคม61 - มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
12,888.- NOK SCOOT
T-SUD GUILINE HEAVEN ON EARTH 6D 5N (CZ)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มกราคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,999.- CHINA SOUTHERN
T-SUD GUILIN RIVER & MOUTIAN 5D 4N (CZ)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- CHINA SOUTHERN
T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D 3N (XJ)article
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง มีนาคม - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
15,999.- AIR ASIA X
T-SUD SPECIAL SHANGHAI 5D 3N (XJ)
ประเทศ :  จีน
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง :  ช่วง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น สายการบิน
13,999.- AIR ASIA X
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]